HABERLER

KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler

2019-06-17 | 575 defa gösterildi

NACE REV.2
KODU SEKTÖR ADI AÇIKLAMA
B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05 Kömür ve linyit çıkartılması
05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyit madenciliği
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Ham petrolün çıkarılması
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)
07 Metal cevherleri madenciliği
07.1 Demir cevherleri madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)
07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması
07.21.03 Uranyum madenciliği
07.21.04 Toryum madenciliği
07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
07.29.02 Alüminyum madenciliği
07.29.03 Bakır madenciliği
07.29.04 Nikel madenciliği
07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği
07.29.06 Krom madenciliği
07.29.07
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva,
manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır,
kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvazkayraktaşı) ocakçılığı
08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
08.11.02 Granit ocakçılığı
08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı
08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi
08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı
08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)
08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)
08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması
08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit,
şamot veya dinas toprakları çıkarımı
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat,
nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)
08.91.02 Bor mineralleri madenciliği
08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı)
08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)
08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı
08.92 Turba çıkarımı
08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza
dönüştürülmesi hariç)
08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01
Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik
cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis,
sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)
08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği
08.99.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı
(kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç)
08.99.04 Grafit ocakçılığı
08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında
gerçekleştirilenler)
09.10.02
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik
gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb.
dahil)
09.10.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb.
hizmet faaliyetleri
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.01
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma
hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj
faaliyetleri ile petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)
09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve
doğalgaz için yapılanlar hariç)
C İMALAT
10 Gıda ürünlerinin imalatı
10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi
(mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)
10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları
dahil)
10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan
mezbahaların faaliyetleri
10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi
10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil)
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı
10.13.02
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma
et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş
ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç)
10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen)
10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin
imalatı
10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20.03
Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve
saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması,
salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler)
10.20.04 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık
yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.)
10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için)
10.20.06 Balığın sadece işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili faaliyet gösteren tekne ve
gemilerin faaliyetleri
10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi
vb.)
10.20.08
Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları,
kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların
diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi
10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.31.01 Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış,
ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil)
10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.01 Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu,
portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.)
10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten
olanlar hariç)
10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu
meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)
10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı
dahil)
10.39.04 Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan
sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)
10.39.05 Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru
üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.)
10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)
10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı
10.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi
ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil)
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı
10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza,
hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç)
10.41.03 Beziryağı imalatı
10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç)
10.41.06
Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu
yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir
yağı hariç)
10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine)
10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
10.41.11 Domuz don yağı (stearin), domuz sıvı yağı, oleostarin, oleoil ve yenilemeyen sıvı
don yağı (tallow oil) ile diğer hayvansal katı ve sıvı yağların imalatı (işlenmemiş)
10.42 Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı
10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı
10.5 Süt ürünleri imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.51.01 Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya
yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç)
10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı
10.51.03 Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün
suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil)
10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.)
10.51.05 Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.)
(krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç)
10.52 Dondurma imalatı
10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)
10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.61.01 Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır,
çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)
10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu
hariç)
10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil)
10.61.06 İrmik imalatı
10.61.07 Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı
(bulgur dahil, fakat mısır hariç)
10.61.08 Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı
(karışımları ile hazır karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç)
10.61.09 Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze
un karışımları hariç)
10.61.10 Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve
irmik hariç)
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden)
10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, fruktoz, maltoz, inulin, vb. imalatı (invert şeker dahil)
10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi
10.62.05 Glüten imalatı
10.62.06 Mısır yağı imalatı
10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay,
turta, waffles vb.)
10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin
imalatı hariç)
10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.)
10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı
(çikolata kaplı olanlar dahil)
10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler,
krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)
10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın
tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.73.03 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya
dondurulmuş olanlar dahil)
10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.81.01
Şeker kamışından, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakkaroz) ve
şeker ürünleri imalatı veya bunların rafine edilmesi (sıvı şeker ve melas üretimi
dahil)
10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.82.01 Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek
yenilebilen kakaolu ürünler hariç)
10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu
şekerlemeler hariç)
10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı
10.82.04 Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı
(tahin helvası dahil)
10.82.05 Ciklet imalatı (sakız)
10.82.06 Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalatı
(meyan kökü hülasaları dahil)
10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.83.01 Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları
ve konsantreleri)
10.83.02 Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve
konsantreleri)
10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar).
10.83.04 Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb.
karıştırılmış ürünler dahil)
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar,
damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş)
10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı
10.84.03 Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen,
mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç)
10.84.05 Gıda tuzu imalatı
10.85 Hazır yemeklerin imalatı
10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve
catering hizmetleri hariç)
10.86 Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı
10.86.01 Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek
mamaları, pudingleri vb.)
10.86.02 Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının
imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar)
10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.89.01 Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı
10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)
10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı
10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin
imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil)
10.89.06 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır
gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil)
10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.92 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı
10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri
vb.)
11 İçeceklerin imalatı
11.0 İçeceklerin imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak
vb.)
11.01.02 Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı
11.01.03 Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi
<%80)
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi
11.02.02 Üzüm şırası imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil)
11.05 Bira imalatı
11.05.01 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.06.01 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar
dahil)
11.07.02 Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli
içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)
11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış)
11.07.04 Boza imalatı
12 Tütün ürünleri imalatı
12.0 Tütün ürünleri imalatı
12.00 Tütün ürünleri imalatı
12.00.04 Tütün ürünleri imalatı
13 Tekstil ürünlerinin imalatı
13.1 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi
13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının
giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.)
13.10.06 Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi,
taraklanması vb.) (pamuk hariç)
13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması
13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması
13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
13.10.14 Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
(pamuk hariç)
13.10.15 Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve
suni ipek elyafı imalatı hariç)
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
13.20.14 Kot kumaşı imalatı
13.20.16
Pamuklu dokuma kumaş (pamuklu dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya
şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot,
kadife ve tafting kumaşlar hariç)
13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı
13.20.19 Doğal ipekten kumaş (doğal ipekten dokuma tül kumaş dahil) imalatı
13.20.20 Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma
kumaş (bitkisel elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (pamuk hariç)
13.20.21 Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile
tafting kumaş imalatı
13.20.22
Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş (suni ve
sentetik elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu
kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting
kumaşlar hariç)
13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon kürk kumaş imalatı
13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil)
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)
13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)
13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)
13.30.04 Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme,
sanforlama, vb. dahil)
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
13.91 Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı
13.91.01
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri
makineler ile örülen tül kumaş, perdelik kumaş vb. örgü veya tığ ile örülmüş
kumaşlar dahil)
13.91.02 Örme yoluyla imitasyon kürk kumaşı imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.92.01 Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve
mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)
13.92.02 Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve
benzerlerinin imalatı
13.92.03 Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve
malzemelerinin imalatı (gipür, hazır tül perde ve kalın perdeler dahil)
13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı
13.92.05 Battaniye imalatı
13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla
kullanılanlar)
13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı
13.92.08 Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının
imalatı
13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı
13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)
13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme
yataklar dahil)
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer
kaplamaları dahil)
13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler
13.94 Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı
13.94.02 Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük
boşaltma ağları, vb.)
13.94.03 Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş,
kaplanmış olanlar dahil)
13.95 Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası
hariç
13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.96.01 Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma
kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)
13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası
ve benzeri süs eşyalarının imalatı
13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç)
13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların
imalatı
13.96.05
Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası
gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi
ve süzgeç bezi dahil)
13.96.06 Kord bezi imalatı
13.96.07
Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış
veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat
imalatı
13.96.08 Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat,
mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil)
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
13.99.02
Oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb.
dahil) ile tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar
hariç) imalatı
13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu
vb. imalatı
13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)
13.99.06 Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile
gipe lastikler hariç)
14 Giyim eşyalarının imalatı
14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
14.11 Deri giyim eşyası imalatı
14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)
14.12 İş giysisi imalatı
14.12.07 Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz
plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)
14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil,
endüstriyel iş giysileri hariç)
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.13.04
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan
olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk,
gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)
14.13.05
Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi
(kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek
imalatı hariç)
14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb.
kumaştan olanlar
14.13.07 Gelinlik imalatı
14.14 İç giyim eşyası imalatı
14.14.01 Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü
veya tığ işi kumaştan)
14.14.02 Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ
işi kumaştan)
14.14.03 Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç
çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.14.04 Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı
14.19.01 Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo,
bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14.19.04
Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak
vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya
tığ işi kumaştan) (bebekler için olanlar hariç)
14.19.05 Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
(tabansız panduf dahil)
14.19.07 Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı
(kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç)
14.19.08 Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya
kaplanmış tekstil kumaşından olanlar)
14.2 Kürkten eşya imalatı
14.20 Kürkten eşya imalatı
14.20.04 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası ve
giysi aksesuarları hariç)
14.20.05 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları imalatı
(kürkten şapka, başlık ve eldiven hariç)
14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin imalatı
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı
14.31.01 Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı,
erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar)
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı
14.39.01 Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak,
hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler)
15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
15.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı
imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.11.10
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi,
boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi
tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç)
15.11.11 Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması
ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil)
15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı
15.11.14 İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi
ve kurutulması
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim
eşyası hariç)
15.12.07
Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul
çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş,
vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı
15.12.08 Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı,
semer, eyer, tasma kayışı, heybe, vb.)
15.12.09 Deri saat kayışı imalatı
15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı
15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç)
15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları
imalatı
15.2 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
15.20 Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
15.20.15 Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden
olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.17 Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla
tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.18
Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb.
imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı
ve kayak ayakkabısı hariç)
15.20.19
Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahşap
parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık
faaliyetleri dahil)
16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve
benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10.01 Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve
şekillendirilmesi faaliyetleri)
16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı
16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı
16.10.05 Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç)
16.10.06 Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden
geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar)
16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
16.21 Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı
16.21.01 Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı
(yaprak halde) (preslenmemiş)
16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı
16.22 Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı
16.22.01 Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler
hariç)
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.23.01 Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan,
veranda, parmaklık vb. imalatı
16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı
16.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan
kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı
16.24 Ahşap konteyner imalatı
16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı
16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı
16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme
malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı
16.29.01 Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan
eli, tepsi vb.)
16.29.02
Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya
granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin
imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil)
16.29.03
Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatalkaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer
süslerin imalatı
16.29.04 Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile
sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı
16.29.05
Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer
eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının
ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil)
16.29.07 Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı
ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı
16.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve
peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar)
17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
17.11 Kağıt hamuru imalatı
17.11.08 Kağıt hamuru imalatı
17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
17.12.07
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde)
(ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar
dahil)
17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
17.21 Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların
imalatı
17.21.10 Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları,
mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı
17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)
17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı
17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)
17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.22.02
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt
mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan,
kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)
17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin
imalatı
17.22.04
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler
ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan,
selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)
17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.23.04
Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya
transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya
yapışkanlı kağıtların imalatı
17.23.06
Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye
malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler,
kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri)
17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı
17.23.08 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı
(basılı olanlar hariç)
17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı
17.24 Duvar kağıdı imalatı
17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları
hariç)
17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı
17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı
17.29.02
Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve
levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı
contalar ve rondelalar dahil)
17.29.03
Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve
benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve
süs eşyaları imalatı
17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici
cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde)
18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
18.11 Gazetelerin basımı
18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha
fazla yayınlananlar)
18.12 Diğer matbaacılık
18.12.01
Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal,
davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi
roman vb. basım hizmetleri
18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden
daha az yayınlananlar)
18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas,
harita vb. basım hizmetleri
18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması)
18.12.05 Serigrafi faaliyetleri
18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri,
kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri
18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.13.01
Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım
unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri,
gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
18.13.02
Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile
saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları,
taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.14.01
Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma,
kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb.
hizmetler)
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20.02 Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin
ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
18.20.03 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar
yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10.10
Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni
kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak
haline getirilmesi dahil)
19.10.11
Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni
kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak
haline getirilmesi dahil)
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen
yakıt)
19.20.15 Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı
19.20.16 Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol
ürünlerinin imalatı
19.20.19
Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli
yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış
biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç)
20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı
20.11 Sanayi gazları imalatı
20.11.01
Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve
ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava
gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
20.12.01 Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi
bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
20.12.02 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer
türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu
dahil)
20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı
(şap dahil)
20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)
20.13.06 Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler
için yakıt kartuşları dahil)
20.13.07
Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların
bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen
peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
20.13.90
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin
imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva,
oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.14.01 Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler,
ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
20.14.04 Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift,
benzol, toluol, fenol, naftalin vb.)
20.14.05 Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar, kolofanın modifikasyon ve esterifikasyon
ürünleri, çam terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
20.15.01
Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum)
veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile
diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum
klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
20.16.01 Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik
hammaddelerin imalatı
20.16.02 Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat
ile diğer polieter ve polyester imalatı
20.16.03
Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat,
vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun
kimyasal türevleri dahil)
20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı
20.16.05 Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler,
polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı
20.20.12 Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler,
bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil)
20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı
20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar,
çözülenler ve çözeltiler) imalatı
20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)
20.30.13 Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa
mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner))
20.30.14 Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda
dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
20.30.15 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler,
camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı
20.30.17 Elektrostatik toz boya imalatı
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet
malzemeleri imalatı
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.41.01 Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı
(kişisel kullanım için olanlar hariç)
20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalatı
20.41.04 Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan
müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
20.41.06 Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi,
kaporta, cam, metal vb. için)
20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
20.42.01 Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit
tutmaya yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil)
20.42.02 Kolonya imalatı
20.42.03
Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu
ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım
amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı
(kolonya hariç)
20.42.04 Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç
losyonları, saç boyaları, vb. imalatı
20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı
20.51.22
Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler,
dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı
veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)
20.51.23 Kibrit imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.52.05 Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı,
plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar)
20.53 Uçucu yağların imalatı
20.53.02 Uçucu yağların imalatı
20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.59.01
Fotoğrafik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar),
anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve
karışımsız (saf) ürünlerin imalatı
20.59.03 Aktif karbon imalatı
20.59.04 Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile
katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı
20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi
imalatı hariç)
20.59.06 Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
20.59.07 Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik
reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı
20.59.08 Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler
ile bileşiklerin imalatı
20.59.09 Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin
sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
20.59.10
Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı
maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler,
başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarların imalatı
20.59.11 Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan
jelatinler ve süt albüminleri hariç)
20.59.12
Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı
yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit
sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)
20.59.13
Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun
zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile
karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)
20.59.14
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için
emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları,
dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
20.59.16 Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar)
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı
20.60.02
Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin
imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil)
(bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç)
21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10.01
Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların
imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken
maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)
21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
21.20.01 Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler,
hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.)
21.20.02
Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi
katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı
bez, sargı bezi vb.)
21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı
21.20.04
Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar, hormon
ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve
diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)
22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.11.17 Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve
şeritlerin imalatı dahil)
22.11.18
Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler,
kamyonlar, hava taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya
alçak basınçlı lastikler dahil)
22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, hijyenik
eldivenler vb. dahil)
22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan)
22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.)
22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı
22.19.05 Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının
imalatı
22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı
22.19.07 Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının
imalatı, ana bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç)
22.19.08
Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için
karakterler, tapalar, lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert
kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı
22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı
22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde
22.19.12
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli
vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara yolu
taşıtları ve diğer araçlar için kalıplanmış parçaların imalatı
22.19.13 Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka,
şerit, çubuk ve profil halinde)
22.2 Plastik ürünlerin imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.21.03 Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının
imalatı (suni bağırsaklar dahil)
22.21.04 Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb.
ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)
22.22 Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme
malzemelerinin imalatı
22.22.43
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana,
şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme
malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil)
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı
22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı
22.23.05 Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve
tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç)
22.23.06 Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya ile
bunların parçalarının imalatı
22.23.07
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile
benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı
parçaları dahil)
22.23.08 Plastikten/PVC'den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb.
imalatı
22.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik suni
taş-mermerit imalatı)
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
22.29.01 Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas,
kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı
22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil)
22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı
22.29.04 Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı
dahil)
22.29.05 Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları,
plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı
22.29.06
Plastik başlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile
lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların, vb.nin başka yerde
sınıflandırılmamış plastik kısımlarının imalatı
22.29.07
Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi,
boncuk, biblo, heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden yapışkanlı
levha, şerit vb. ürünlerin imalatı
22.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı
23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı

Diğer Haberler